AR-GE

ar-ge

Araştırma ve Geliştirme öncesi kapsamlı bir çalışma yapmak gerekmektedir.

Belli bir disiplin içinde gerçekleştirilmesi gereken bu çalışmalar projenin başından sonuna kadar tüm karar süreçlerini etkileyen nitelikte olmalıdır. İşin sonunda projenin yanlış olduğunun veya doğru yönde gitmediğini anlamak için analiz ve planlama safhalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Proje yönetimi ve süreç takibi konularında, yatırım yapacak veya yeni girişimde bulunacak olan firmalara yol göstermek hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Türkiye’deki kuruluşların sahip olduğu teknoloji geliştirme ve araştırma potansiyelini global pazarda, sağlam kurumsal alt yapılar ile rekabet edebilmek, etkin proje yönetimi yapabilir seviyeye getirmek ve oluşacak yeni pazarlarda 100 % yerli ürünleri ile yer almak için bu disiplinleri öğrenmemiz gerekmektedir.

Ar-Ge Proje Süreçleri

 • Proje fikrinin oluşturulması, sektör incelemesi, literatür taraması, 
 • Pazarın incelenmesi, ihtiyacın belirlenmesi,
 • Marka ve iş geliştirme fikirlerinin toplanması,
 • Teknik açıdan yapılabilirliğinin incelenmesi ve kullanılacak alt yapıların incelenmesi,
 • Projenin Ar-ge ve inovasyon niteliği, akademik araştırmaların incelenmesi,
 • Analiz sonuçlarına göre proje karar süreçlerinin başlatılması,
 • Proje destek ve hibe kaynaklarının incelenmesi, fikre uygun desteklerin araştırılması,
 • Proje fikrinin ve destek kapsamının kurumsal olarak anlaşılmasını sağlaması,
 • Projede çalışacak ekibinin araştırılması ve oluşturulması,
 • Destek kapsamına uygun olarak proje planının hazırlanması,
 • Proje süreç, kaynak ve ihtiyaç tedarik planlarının yapılması,
 • Destek mevzuatına uygun proje dosyasının oluşturulması,
 • Proje başvurusunun yapılması,
 • Proje sunum, olası düzeltme ve savunma hazırlıklarının yapılması,
 • Proje başlangıç sözleşmelerinin yapılması,
 • Proje süreç değerlendirme, ara dönem rapor, bütçe planı uyumluluk analizleri,
 • Proje sürecinin sonlandırılması ve proje kapanış raporlarının hazırlanması,
 • Üretim, marka ve iş geliştirme süreçlerinin başlatılması,

Proje kültürü oluşan kuruluşlar için yeni proje teşviklerin araştırılması…

Milli Ar-ge