AR-GE PAZARI

Ar-Ge ve Destek süreçlerinde eksik iki halka bulunmaktadır.

Ar-Ge’nin Birleştirici Etkisi:

halat2

Ar-Ge’nin teşvik edilmesi açısından Devlet hibe desteklerinin fazlası ile yeterli olduğunu görmemize karşın başvuru talepleri çok az gerçekleşmektedir. Bu konuda haberi olmayan veya haberi olup da nasıl yol alacağını bilmeyen birçok farklı sektörlerden sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Aynı ölçüde özellikle TÜBİTAK tarafında, akademisyenlerin ticari kuruluşlar ile bir araya gelerek Ar-Ge yapmaları yönünde teşvikler de bulunmaktadır.

Problem; Ar-Ge yapmak isteyen kurumların bilinçlendirilmesi ve akademisyenler ile bir araya getirilmesinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda Ar-Ge personeli ihtiyacı da tartışılmaz bir gerçektir.

Ülkemizde birçok mühendis diploması sahibi bugün hizmet sektöründe ar-ge ve üretimden uzak çalışmaktadırlar. Dolayısı ile istihdam edilecek mühendislerin konu ile ilgili tekrar eğitilmeleri gerekmekte veya projeler için oldukça güç olan deneyimli personel bulunması ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Milli Ar-Ge olarak amaçlarımızdan biri de Ar-Ge Pazarı (yakında hizmet duyurusu yapılacak) altında grupları bir araya getirecek organizasyonlara imza atmaktır.

Diğer eksik halka Tanıtım ve Pazarlama:

Günümüz tüketim çılgınlığının bu kadar çok artmasının arkasındaki gerçek modern pazarlama teknikleridir. Ürünün iyi veya dayanıklı olması gözetilmeksizin yürütülen başarılı pazarlama faaliyetleri ve kampanyalar çok kötü ürünlere bile pazarda satış yaptırmaktadır.

Ülkemizde yeni bir ürünün kendini pazarda kabul ettirmesi bir yılı bulurken, yabancı bir ürün piyasa sürecinin 3. ayında Türkiye raflarına girebilmektedir.

Bu işin altında sihir değil uzmanlık yatmaktadır. Üretim, Ar-ge ve Pazarlama farklı uzmanlıklar, tecrübeler gerektirmektedir.

Ar-ge hibe desteklerinin giderek artığı günümüzde yeni birçok yerli üreticinin ürünü piyasaya çıkmaktadır. Teknik olarak çok güçlü olan ürünler, satış konusundaki eksikler ve pazarlama konusundaki deneyimsizlikten dolayı pazar bulamamaktadır.

Ar-Ge Pazarı aracılığı ile yerli üretici firmalar ürünlerini Türkiye geneline ve Global pazara dağıtım organizasyonu sayesinde ulaştırmış olacaklardır. Yurt dışında olduğu gibi Ar-ge firmalarının Ar-ge’nin dışında pazarlama yatırımı yapmalarına gerek kalmadan, ürünlerini pazara tanıtması ve satışlarını yapabilmesi hedeflenmektedir.

Yerli üreticilere marka yaratmak, tanıtım, pazarlama ve iş geliştirme süreçlerinde destek verilmektedir. Ürünlerin global pazara sunulmadan önce eksiklerinin giderilerek, yabancı üretici firmalar gibi yerli üreticilerin de rekabet açısından güçlü kurumsal alt yapıya kavuşturulması yakalanmak istenen eksik son halkadır. 

Milli Ar-Ge