Kategori arşivi: Proje Çağrıları

Güncel Proje Duyuruları ve Destekler hakkında

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri Çağrısı

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrısı Yayınlandı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

SOLAR-ERA.NET kapsamında, güneş enerjisi Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 30 Nisan 2014 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 2 Ekim 2014 tarihinde kapanacaktır.

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrı İlanı

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi http://www.solar-era.net/joint-calls/ adresindedir.

34 Yeni Çağrı; Öncelikli Alanlara Özel

Öncelikli Alanlarda Özel Sektöre Yönelik 34 Yeni Çağrı

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

  • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
  • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
  • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
  • teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedefleniyor.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimin sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

2012 yılında Enerji, Gıda, Makine İmalat, BİT ve Otomotiv öncelikli alanlarında toplam 22 çağrı yayımlanmıştı. 2013 yılı için çağrı hazırlık aşamalarında yapılan bir dizi ön çalışma neticesinde çağrıya çıkılacak alanlar ve çağrı konuları belirlenmiştir. Enerji Öncelikli alanında Enerji Verimliliği Teknolojilerinde, BİT öncelikli alanında Mobil İletişim Teknolojilerinde ve Sağlık Öncelikli Alanında “1-Medikal Ekipmanlar, 2-Aşı, 3-Tanı Kitleri, 4-Biyomalzeme teknolojilerinde toplam 34 Adet çağrı yayınlanmıştır.  Program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurularında açıklanmıştır.

2013 yılında proje başvuru ve değerlendirme süreçlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.    Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe proje ön başvurusu alınmayacaktır. Proje başvurusu yapacak kuruluşlar doğrudan proje önerilerini sunacaklar ve projelerin değerlendirmesi bu öneri temel alınarak tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Daha fazla bilgi için http://www.tubitak.gov.tr/1511  adresinden temin edilebilir.

Öncelikli Alanlarda Özel Sektöre Yönelik 34 Yeni Çağrı | TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU.