Kategori arşivi: Tübitak

Tübitak Proje ve Destekleri Hakkında

TÜBİTAK Desteklerinde Yeni Finansman Kolaylıkları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fikri Işık’ın açıklamalarında da yer aldığı üzere, TÜBİTAK, desteklediği özel sektör Ar-Ge ve Yenilik projelerinin finansmanında, özellikle KOBİlerin ihtiyaç duyduğu yeni imkanlar sunuyor.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere, başlangıçta bir kez alınan teminat mektubu  ile her dönem ön ödeme yapılacaktır. Ön ödemeler, destek kapsamına alınan proje tahmini maliyetinin, her dönem kalan miktarının %25’i kadar olacaktır.

Ön ödeme için destek kapsamına alınan toplam proje tahmini maliyetinin, %25’inin %25 fazlası  tutarında bir teminat mektubunun, bir kereye mahsus verilmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK’ın, firmaların söz konusu teminat mektubunu temin etmede karşılaştıkları zorluklara çözüm olarak, Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) ile yaptığı  protokol sayesinde, KGF tarafından düzenlenecek teminat niteliği taşıyan bir “kefalet mektubu” ile, projesi desteklenmeye uygun bulunan KOBİlere ön ödeme yapılabilecektir. Konuya ilişkin başvuru ve detaylı bilgi www.kgf.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Ayrıca, bankalarla yapılan görüşmeler neticesinde, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (AKTİFBANK) tarafından düşük maliyetli teminat mektubu verilmesi yönünde TÜBİTAK’a iletilen niyet mektubu çerçevesinde, teminat olarak, TÜBİTAK TEYDEB tarafından projenin desteklenecek olması yeterli olacaktır. Konuya ilişkin başvuru ve detaylı bilgi www.argefinans.com  internet adresinde yer almaktadır.

Her iki uygulamada da teminat mektubu maliyetleri, mevcut maliyetlere göre en az %50 oranında daha  düşük olacaktır.

TÜBİTAK’ın getirdiği bu araçlar ile, firmalarımızın stoklarında her dönem projenin kalan maliyetinin %25’i kadar tutarın nakit bulunmasına imkan sağlanmıştır. Böylece, önemli bir sorun teşkil eden Ar-Ge finansmanı sürekliliği sağlanarak projelerin yapılabilirliği kolaylaştırılmıştır.

Yazının Detayı…

 

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu – BTYK – Öncelikli Ar-Ge Alanları

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu, Türkiye’nin kalkınmada öncelikli Ar-ge alanları ile ilgili yeni bir duyuru yayınladır.

“Ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji alanlarına yönelik insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla 2013 yılından itibaren Öncelikli Alanlara Yönelik Lisansüstü Burs Programı başlatılmıştır. Bu program ile; Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlarda yürütülen yüksek lisans/doktora tezi yapan öğrencilere burs verilmektedir.

Programa lisansüstü eğitimlerinin tez aşamasında bulunan öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Tez konularının BTYK’nın belirlediği öncelikli alanlar içerisinde yer alması gerekmektedir.”

Bu alanlarla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki erişim adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2211_oncelikli_alanlar_2013_0.pdf

http://tubitak.gov.tr/bideb/2211

Milli Ar-Ge

34 Yeni Çağrı; Öncelikli Alanlara Özel

Öncelikli Alanlarda Özel Sektöre Yönelik 34 Yeni Çağrı

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

 • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
 • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
 • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
 • teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedefleniyor.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimin sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

2012 yılında Enerji, Gıda, Makine İmalat, BİT ve Otomotiv öncelikli alanlarında toplam 22 çağrı yayımlanmıştı. 2013 yılı için çağrı hazırlık aşamalarında yapılan bir dizi ön çalışma neticesinde çağrıya çıkılacak alanlar ve çağrı konuları belirlenmiştir. Enerji Öncelikli alanında Enerji Verimliliği Teknolojilerinde, BİT öncelikli alanında Mobil İletişim Teknolojilerinde ve Sağlık Öncelikli Alanında “1-Medikal Ekipmanlar, 2-Aşı, 3-Tanı Kitleri, 4-Biyomalzeme teknolojilerinde toplam 34 Adet çağrı yayınlanmıştır.  Program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurularında açıklanmıştır.

2013 yılında proje başvuru ve değerlendirme süreçlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.    Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe proje ön başvurusu alınmayacaktır. Proje başvurusu yapacak kuruluşlar doğrudan proje önerilerini sunacaklar ve projelerin değerlendirmesi bu öneri temel alınarak tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Daha fazla bilgi için http://www.tubitak.gov.tr/1511  adresinden temin edilebilir.

Öncelikli Alanlarda Özel Sektöre Yönelik 34 Yeni Çağrı | TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU.

 

Bilim ve Teknoloji YK 26.Toplantısı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 26. Toplantısı 11 Haziran 2013 Salı günü Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi’nde gerçekleştirildi.

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın açılış konuşması ile başlayan ve ana gündemi Türkiye’nin Enerji Teknolojileri Vizyonu olan toplantıya Başbakan Yardımcıları Ali BABACAN, Bekir BOZDAĞ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet Mehdi EKER, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU, bazı bakan yardımcıları, müsteşarlar, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeleri ile enerji alanında faaliyet gösteren kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Toplantı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın sunuşlarıyla devam etti.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 26. toplantısında:

başlıklarında yedi yeni karar alındı…

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26.Toplantısı – 11 Haziran 2013 | TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU.

1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Tek..


1511 –  Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme

PROGRAMIN KAPSAMI VE AMACI

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

1511_sunum

 

 • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
 • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
 • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
 • teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedeflenmektedir.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

DESTEKLEMEYE İLİŞKİN  BİLGİLERİ

 • Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.
 • Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir.  İki aşamalı başvuru ile proje kabulü yapılacak durumlar çağrı duyurusunda açıklanacaktır.
 • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
 • Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,
 • Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

2012 yılında program kapsamında Enerji, Gıda, Makine İmalat, BİT ve Otomotiv öncelikli alanlarında toplam 22 çağrı yayımlanmış, 682 ön başvuru alınmış, 337 proje öneri başvurusu alınmış ve 177 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir. 2013 yılı içinde program mekanizmasında yapılan değişikliklerle birlikte Haziran ayından itibaren çağrılar yayınlanmaya başlanacaktır.  2013 yılı ilk çağrıları Enerji ve BİT öncelikli alanlarında olacaktır.  Yıl sonuna kadar tüm Sağlık, Gıda, Makine İmalat ve otomotiv öncelikli alanlarında da çağrıya çıkılması hedeflenmektedir.

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1511-programtanitimi.pdf

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. | TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU.