Öne çıkarılan yazı

Araştırma ve Geliştirme Projeleri için Çağrı

Çağrıda bulunuyoruz:

Mühendislik diploması ile HİZMET sektöründe bulunan tüm çalışanları yerli ÜRETİM sektörüne çağırıyoruz.

Bugüne kadar yabancı veya yabancı ortaklı firmalarda çalışan, yabancı ürünlerin destek hizmetlerini veren ve yurt dışından gelen ithal ürünlerin Türkiye temsilciliğini yapmakta olan firmalarda çalışan, beyaz yakalı tüm çalışanları, tecrübelerini yerli ürünlerin üretilmesi ve bu yönde ar-ge faaliyetlerine destek vermeleri için çağrıda bulunuyoruz !

Bir çok alanda yurt dışından gelen ürün ve çözümleri satın almaktayız. Satın alma, bakım, servis ve yenileme hizmet bedellerini ödeyerek ilgili firma ve dolaylı olarak başka ülkelerin ekonomileri için kaynak sağlamaktayız. Bu kaynaklar da doğal olarak yeni ürünlerin üretilmesi için yeni ar-ge çalışmalarına harcanmakta ve tekrar ülkemize pazarlanmaktadır. Çalışarak ve emek vererek kazanmış olduğumuz kaynak yurt dışına gitmektedir.

Yurt dışına aktarılan kaynağı içeride tutabilmek ve büyüyen ekonomimize katkıda bulunmak için firmaların tercihlerini yerli ürünleri almaları yönünde özendirmemiz gerekmektedir. Bunun için de yabancı ürünlere rakip aynı ölçüde güvenli ve kaliteli ürünler üretmemiz gerekmektedir. Bu sağlandığı taktirde yerli üretici firmalar da Ar-ge ve yeni ürünler geliştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları bulmuş olacaklardır. Bugün bu kaynak desteği devlet tarafından sağlanmaktadır.

Bu nedenle tecrübesi olan herkesi yerli ürünlerin üretilmesi ve milli ar-ge projeleri gerçekleştirmek için çağrıda bulunuyoruz. Özellikle, kalkınmada öncelikli Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Otomotiv, Enerji, Gıda, Tarım, Sağlık ve diğer üretime dönük sanayi gibi alanlarda milli projelere ve ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Devlet tarafından bu yönde birçok Ar-ge hibe desteği verilmekte ve girişimcilere bir çok fırsat tanınmaktadır.

Bilgi paylaştıkça çoğalır !

Altan Tektaş

altan@milliarge.com

TÜBİTAK Desteklerinde Yeni Finansman Kolaylıkları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fikri Işık’ın açıklamalarında da yer aldığı üzere, TÜBİTAK, desteklediği özel sektör Ar-Ge ve Yenilik projelerinin finansmanında, özellikle KOBİlerin ihtiyaç duyduğu yeni imkanlar sunuyor.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere, başlangıçta bir kez alınan teminat mektubu  ile her dönem ön ödeme yapılacaktır. Ön ödemeler, destek kapsamına alınan proje tahmini maliyetinin, her dönem kalan miktarının %25’i kadar olacaktır.

Ön ödeme için destek kapsamına alınan toplam proje tahmini maliyetinin, %25’inin %25 fazlası  tutarında bir teminat mektubunun, bir kereye mahsus verilmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK’ın, firmaların söz konusu teminat mektubunu temin etmede karşılaştıkları zorluklara çözüm olarak, Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) ile yaptığı  protokol sayesinde, KGF tarafından düzenlenecek teminat niteliği taşıyan bir “kefalet mektubu” ile, projesi desteklenmeye uygun bulunan KOBİlere ön ödeme yapılabilecektir. Konuya ilişkin başvuru ve detaylı bilgi www.kgf.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Ayrıca, bankalarla yapılan görüşmeler neticesinde, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (AKTİFBANK) tarafından düşük maliyetli teminat mektubu verilmesi yönünde TÜBİTAK’a iletilen niyet mektubu çerçevesinde, teminat olarak, TÜBİTAK TEYDEB tarafından projenin desteklenecek olması yeterli olacaktır. Konuya ilişkin başvuru ve detaylı bilgi www.argefinans.com  internet adresinde yer almaktadır.

Her iki uygulamada da teminat mektubu maliyetleri, mevcut maliyetlere göre en az %50 oranında daha  düşük olacaktır.

TÜBİTAK’ın getirdiği bu araçlar ile, firmalarımızın stoklarında her dönem projenin kalan maliyetinin %25’i kadar tutarın nakit bulunmasına imkan sağlanmıştır. Böylece, önemli bir sorun teşkil eden Ar-Ge finansmanı sürekliliği sağlanarak projelerin yapılabilirliği kolaylaştırılmıştır.

Yazının Detayı…

 

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri Çağrısı

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrısı Yayınlandı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

SOLAR-ERA.NET kapsamında, güneş enerjisi Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 30 Nisan 2014 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 2 Ekim 2014 tarihinde kapanacaktır.

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrı İlanı

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi http://www.solar-era.net/joint-calls/ adresindedir.

Fuar Desteğine Yeni Düzenleme

Eknomi Bakanlığı; Fuar desteğine yeni düzenleme getirdi – 11-01-2014 15:10

Ekonomi Bakanlığı, 15 bin dolarlık fuar desteği uygulamasına `prestijli fuar` adı altında yeni düzenleme getirildi. Ekonomi Bakanlığı, 15 bin dolar olan fuar desteğini, her yıl sektörlerin seçeceği bir `prestijli fuar` için 50 bin dolara çıkaracak.

Ekonomi Bakanlığı, `prestijli fuar desteği` uygulamasına başlıyor. Şirketlere, fuar başına 15 bin dolara kadar verilen destek, her yıl sektörlerin seçeceği bir fuar için 50 bin dolara kadar çıkarılacak. Ayrıca 20 puanlık ilave destek sağlanan 15 hedef ülkeye, 2014 yılı için Singapur çıkarılarak Tayland eklenecek.

Ekonomi Bakanlığı`na geçtiğimiz yıl 243 yurt dışı fuar için başvuru geldi ve toplam 165.6 milyon dolarlık destek sağlandı.

 

Tekstil – Akıllı Kumaşlar

Akıllı Kumaşlar:

Bir çok sektör farklı bilim dallarından destek alarak üretim gerçekleştirmektedirler. Bu konuda iyi örneklerden biride Tekstil sektörü. İpliğin üretiminden başlayarak kumaşa giden yolda özellikle boyadan bir çok içeriğe kadar kimya kullanılmaktadır.

Günümüzde yapılan ar-ge çalışmaları işleme tabi tutulmuş kumaşların yanmadığını göstermiştir. Islandığında veya sıcaklıkta renk değiştiren boya ve kimyasallar bugün kumaşlara uygulanarak yep yeni bir sekötöre öncülük etmektedirler.